Účetnictví

Autor: admin


Účto Sýkorka

Nabízíme:

Komplexní zpracování a vedení účetnictví (malé, střední i velké firmy) :

n Vedení a zpracování závazků a pohledávek, pravidelné zasílání přehledů závazků a pohledávek      dle potřeby klienta
n Vedení evidence drobného a dlouhodobého majetku
n Vedení skladové evidence
n Příprava a zasílání platebních příkazů
n Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest
n Zpracování vnitřních směrnic
n Sestavení účetní uzávěrky (měsíční i roční)
n Reporting dle potřeb klienta

Zpracování daňových přiznání (spolupráce s daňovým poradcem):

n Daňové přiznání k dani z příjmu fyzických osob
n Daňové přiznání k dani z příjmu právnických osob
n Daňové přiznání k dani z přidané hodnoty včetně souhrnných hlášení
n Daňové přiznání k silniční dani
n Vyúčtování daně z příjmu fyzických osob a funkčních požitků

Personální agenda,komplexní zpracování mezd:

n Zpracování výplatních pásek, mzdových listů a mzdových listin
n Zpracování a následné odeslání měsíčních přehledů
n Vystavení platebních příkazů
n Zpracování pracovních smluv, dohod o hmotné odpovědnosti
n Zpracování ročního vyúčtování daní
n Zajištění přihlášení a odhlášení zaměstnanců
n Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zaměstnanců
n Vyplnění žádostí o dávky, úvěry a jiné
n Zastupování na příslušných úřadech při kontrolách